Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může podle § 35 ŠZ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

  • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
  • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Na ukončení se může individuálně dohodnout zákonný zástupce dítěte s ředitelkou mateřské školy například také v případech přijetí dítěte do jiné mateřské školy, stěhování apod., kdykoliv v průběhu školního roku.

Žádost o ukončení docházky.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 526.03 kB