Popis školy

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Mateřská škola Svémyslice je jednotřídní mateřská škola hospodařící jako příspěvková organizace. Nachází se ve středu naší obce poblíž nově zrekonstruovaného obecního rybníku. Do provozu byla MŠ uvedena 1.9.2012. Maximální kapacita je 24 dětí a provoz MŠ je celodenní (7:00 – 17:00). Ke škole patří i školní zahrada se zahradním vybavením, která je umístěna v hospodářském areálu, kde se nachází i MŠ. Zřizovatelem mateřské školy je obec Svémyslice.

O děti pečují 3 pedagogičtí zaměstnanci: ředitelka, učitelka a asistentka pedagoga. O úklid a přípravu jídla se stará jediná nepedagogická posila našeho týmu. Společně usilujeme o vytvoření harmonického prostředí, kde budou všem dětem zajištěny ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj.

Díky své velikosti, místu a přístupu k dětem jsme mateřská škola rodinného typu, kde se společně setkávají a vzdělávají děti od 3 – 6 let. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání a nese název: „Rok s pohádkou.“ Naším patronem jsou skřítkové Svémyslíci, kteří hlídají naši MŠ. V bývalém hospodářském dvoře, kde se MŠ nachází, jsou výběhy se slepicemi, husami nebo prasátky. 

 

Vize naší školy:

Chceme rozvíjet samostatné děti s pozitivním vztahem k přírodě i k celému světu. Snažíme se o rozvoj vědomostí a komunikačních dovedností prostřednictvím her, prožitkového vnímání, sociálního učení a učení nápodobou.