Navigace

Obsah

Mateřská škola Svémyslice příspěvková organizace

 

Seznam přijatých dětí k PV od 1.9.2021, školní rok 2021/2022

Zveřejněno dne 3.6.2021

 

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:   

 

ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Svémyslice

příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

Z1/2021        Přijímá se od 1.9.2021

Z2/2021        Přijímá se od 1.9.2021

Z3/2021        Přijímá se od 1.9.2021

Z4/2021        Přijímá se od 1.9.2021

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Svémyslice

příspěvková organizace, nepřijala k 1.9.2021 děti evidované pod těmito

registračními čísly:

 

Z5/2021        Nepřijímá se

Z6/2021        Nepřijímá se

Z9/2021        Nepřijímá se

Z10/2021      Nepřijímá se

Z7/2021        Nepřijímá se

Z8/2021        Nepřijímá se

 

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (webové stránky a na dveřích budovy) po dobu 15 dnů ode dne oznámení. Zveřejněním seznamu se kladná rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží ostatní žadatelé doručením stejnopisu písemného vyhotovení poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

V Svémyslicích,  dne 3.6.2021                        Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková

    ředitelka školy

 

 

 

Slavnostní rozloučení s předškoláky a přivítání nových se koná 17.6. v 16:00!!!!!!(viz kult. akce)

Dne 3.5. je MŠ v provozu dle nařízení MŠMT pro všechny děti  . INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (285.7 kB)