Navigace

Obsah

Platby

Mateřská škola Svémyslice

Adresa:

Svémyslice 3
250 91 Zeleneč v Čechách
IČ: 72564750

Kontakty:

- do třídy MŠ

tel.: 281 924 475 - pevná
tel.: 721 644 898 - mobil (dostupnost i zahrada MŠ)

- ředitelka MŠ:

Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková

tel.: 605 444 445
e-mail:
mssvemyslice@svemyslice.eu

 
 
 
 
 

Platby

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 750,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2021/2022 s platností od 1.9.2022.

 

  • Školkovné – úplata 750,- Kč/měsíc   (na účet MŠ)
  • Stravné – 1320,- Kč/měsíc   (na účet MŠ)/ Děti s odkladem 1. 562,-Jedná se o zálohu na stravu.
  • Kulturní akce – 1.800 Kč/rok   (na účet č. nebo pokladna ve třídě MŠ)

 

Číslo bankovního účtu:

115-8863770277/0100 - úplata, stravné. VS MÁ KAŽDÉ DÍTĚ SVÉ.

123-2470850287/0100 – kulturní akce

 

Variabilní symbol: na začátku školního roku je každému dítěti přidělen ředitelkou MŠ.

VS je stejný pro všechny účty. 

DO POZNÁMKY PIŠTE JMÉNO DÍTĚTE. 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne následujícího kalendářního měsíce

Dětem, které chodí do posledního ročníku mateřské školy, která je zřizována státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně. (školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a zákonný zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).