Obsah

Harmonogram

 

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • 7:00 – 8:00 - příchod dětí – volné hry dle volby dětí
 • didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně
 • individuální péče
 • 8:05 – uzamykání mateřské školy
 • 8:05 – 9:00 - ranní komunitní kruh
 • ranní cvičení – pohybové hry
 • jazykové chvilky
 • smyslové chvilky
 • 9:00 – 9:15 - hygiena, svačina 
 • 9:15 – 9:45 - didakticky zaměřené činnosti vycházející ze ŠVP
 • 9:45 – 11:45 - převlékání na pobyt venku, pobyt venku
 • převlékání do tříd, hygiena
 • 11:45 – 12:15 - oběd, hygiena, převlékání do postýlek, vyzvedávání dětí po obědě
 • 12:15 – 14:15 - poslech pohádky, odpočinek na lehátku
 • náhradní aktivity pro starší děti (čas je uzpůsoben podle individuální potřeby dítěte)
 • 14:15 - 14:30 – oblékání, osobní hygiena
 • 14:30 – 15:00 - svačina
 • 15:00 - 17:00 - volné spontánní hry
 • individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti
 • pobyt venku (s ohledem na počasí)

 

Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

Třída je heterogenní. Činnosti a časy se přizpůsobují aktuální situaci a individuálním potřebám dítěte.