Harmonogram

Provoz mateřské školy

 • 7:00 – 8:00 - příchod dětí – volné hry dle volby dětí
  • didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně
  • individuální péče
 • 8:05 – uzamykání mateřské školy
 • 8:05 – 9:00 - ranní komunitní kruh
  • ranní cvičení – pohybové hry
  • jazykové chvilky
  • smyslové chvilky
 • 9:00 – 9:15 - hygiena, svačina 
 • 9:15 – 9:45 - didakticky zaměřené činnosti vycházející ze ŠVP
 • 9:45 – 11:30 - převlékání na pobyt venku, pobyt venku, převlékání do tříd, hygiena
 • 11:30 – 12:00 - oběd, hygiena, převlékání do postýlek, vyzvedávání dětí po obědě
 • 12:15 – 14:15 - poslech pohádky, odpočinek na lehátku
 • 14:15 - 14:30 – oblékání, osobní hygiena
 • 14:30 – 15:00 - svačina
 • 15:00 - 17:00 - volné spontánní hry
  • individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti
  • pobyt venku (s ohledem na počasí)