Platby

Školné

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem pro školní rok 2023/2024 činí:

 • 904,- Kč/měsíc
 • číslo účtu 115-8863770277/0100
 • variabilní symbol pro školné je každému dítěti přidělen ředitelkou při nástupu do MŠ
 • úplata za školné je splatná do 15. dne v děném měsíci

Dětem, které chodí do posledního ročníku mateřské školy, která je zřizována státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, se poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně. (školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a zákonný zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).

Stravné  

Základní částka za stravu činí:

 • 1.000,- Kč/měsíc - pro děti 3-6 let, celodenní stravování
 • 1.080.- Kč/měsíc - pro děti s odkladem (7 let a výš), celodenní stravování
 • číslo účtu: 43-999400287/0100 (Školní jídelna při MŠ Zeleneč)
 • variabilní symbol pro stravné je každému dítěti přidělen Jídelnou při nástupu do MŠ 
 • částka je splatná do 10. dne v daném měsíci
 • vyúčtování stravného bude vždy na konci školního roku v červenci

Kulturní akce

Základní částka je vždy dána na začátku školního roku po odsouhlasení rodiči na třídní schůzce. 

 • číslo účtu na kulturní akce: 123-2470850287/0100

Ceny obědů pro školní rok 2023/2024

V souladu s vyhláškou MŠMT č.107/2005Sb. jsou ceny obědů stanoveny takto:

 • Děti 3-6 let:
  • přesnídávka: 10,- Kč
  • oběd: 30,- Kč
  • svačina: 10,- Kč
  • Celkem celodenní stravování: 50,- Kč - trvalý příkaz na částku 1.000,- Kč
  • Celkem polodenní stravování: 40,- Kč - trvalý příkaz na částku 800,- Kč
 • Děti s odkladem (7 let a více): 
  • přesnídávka: 10,- Kč
  • oběd: 34,- Kč
  • svačina: 10,- Kč
  • Celkem celodenní stravování: 54,- Kč - trvalý příkaz na částku 1.080,- Kč
  • Celkem polodenní stravování: 44,- Kč - trvalý příkaz na částku 880,- Kč