Omlouvání

  • Omlouvat dítě můžete na tefonním čísle +420 721 644 898 (telefon do třídy).
  • Omluvit lze formou SMS, Whatsapp zprávy nebo telefoním hovorem. 
  • Prosím o omluvení do 8:05, poté voláme do jídelny a hlásíme počet obědů na daný den. 
  • Pro předškolní děti je omlouvání povinné. Povinná školní docházka je stanovena od 8 do 12 hod. V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je třeba omluvit nejpozději do 3 dnů standardním způsobem (viz. výše).