Co má umět předškolák

 • Své jméno a příjmení.
 • Svůj věk.
 • Adresu svého bydliště.
 • Jména rodičů.
 • Zaměstnání rodičů.
 • Základní barvy, doplňkové a odstíny.
 • Geometrické tvary.
 • Počítat do deseti.
 • Poznat a vyprávět krátkou pohádku.
 • Přednést básničku.
 • Zazpívat písničku.
 • Držet správně tužku.
 • Nakreslit postavu s detaily / prsty, uši, oči, řasy …/.
 • Přepsat slovo podle vzoru.
 • Názvy – zvířat, ovoce, zeleniny, dopravních prostředků, druhy práce a činností.
 • Vnímat hlásku ve slově.
 • Rozložit slovo na slabiky, určit počet slabik.
 • Pojmy:
  • velikost – malý, větší, největší
  • stejný, méně, více
  • časové – včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc
  • prostorové – blízko, daleko, na, pod, mezi, vedle, nahoře, vlevo, vpravo
 • Roční období, předměty denní potřeby, části lidského těla.
 • Dbát na správné vyjadřování, mluvit celými větami gramaticky správně. Mluvit nahlas a zřetelně. Jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně – navštívit logopeda.
 • Reagovat na pokyny dospělého /učitelky/.
 • Samostatné oblékání, svlékání.
 • Samostatné obouvání, zouvání, zavazování tkaniček.
 • Samostatné stolování, používání příboru.
 • Hygiena: umět se umýt, používat WC, umět používat kapesník.
 • Umět požádat, poděkovat, poprosit.