Adaptace nových dětí

Nástup do mateřské školy je důležitý předěl v životě dítěte. Je to předěl mezi známým prostředím rodiny a novým, neznámým prostředím školy. Adaptace spočívá v postupném navyknutí dětí novým podmínkám a postupnému prodlužování školní docházky. Je to proces, ve kterém si dítě zvyká na odloučení od rodičů a učí se důvěřovat jiným lidem (paním učitelkám). Učí se také nové věci, poznává nové prostředí a učí se komunikovat s ostatními dětmi. U každého dítěte je tento proces jinak dlouhý.

Proces adaptace:

  • Adaptace začíná při zápisu, kdy současně probíhá i den otevřených dveří. Rodiče s dětmi si mohou prohlédnout třídu, do které bude dítě chodit, seznámit se s prostředím i s paní učitelkou.
  • Při zápisu rodiče obdrží základní informace o škole. Je tu prostor pro vaše dotazy.
  • V červnu se koná informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Přesný termín schůzky je sdělen buď při zápisu nebo pak e-mailem. Na schůzce se rodiče dozví základní informace o provozu školy, o platbách, jak připravit dítě do MŠ a co vše budou děti do školy potřebovat apod. Je zde velký prostor pro vaše dotazy.
  • Nástup do školy: vždy začínáme postupným navyknutím u dětí
    • 1. fáze: první dny dítě zůstává do 9:30 (odchází po svačince)
    • 2. fáze: dítě zůstává v MŠ do oběda (odchází mezi 12:00 – 12:15)
    • 3. fáze: dítě zůstává i na spaní

Všechny fáze jsou zcela individuální u každého dítěte. Závisí na věku, psychickém vývoji i na povaze dítěte. Standardní doba pro adaptaci je min. 2 týdny. Délku jednotlivých fází budeme řešit vždy individuálně přímo s rodiči.  

Desatero pro rodiče před nástupem do mateřské školy.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 334.78 kB