Šablony

logo

Naše škola realizuje projekt: MŠ Svémyslice - Šablony OP JAK

reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004438

Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu pro MŠ, inovativní vzdělávání dětí v MŠ, vzdělávání pracovníků v MŠ a tematická setkávání v MŠ.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/