Navigace

Obsah

Zajímavosti

 

 

Co by měl umět předškolák k zápisu do ZŠ

​Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Chygienické návyky dítě chrání

Heterogenní třídy: pro a proti

Školní zralost

Rozvíjíme prostorovou představivost 

Grafomotoriku ovlivňuje celkový vývoj dítěte

MŠ a rozvádějící se nebo rozvedení rodiče

Příprava na ZŠ

Léto doba prázdnin, her a úrazů

Dítě mladší šesti let v zš

​Když tělo bojuje samo se sebou aneb alergie u dětí

Problematika leváctví dříve a dnes

Jak pracovat s levákem

WEB - jak správně psát

Už můžeme do školy?

Zápis do 1. třídy z několika hledisek

Příprava na školu začíná již v předškolním věku

Pohled České školní inpekce na placené kroužky v MŠ