Navigace

Obsah

Platby

Mateřská škola Svémyslice

Adresa:

Svémyslice 3
250 91 Zeleneč v Čechách
IČ: 72564750

Kontakty:

- do třídy MŠ

tel.: 281 924 475 - pevná
tel.: 721 644 898 - mobil (dostupnost i zahrada MŠ)

- ředitelka MŠ:

Mgr. Zuzana Kašparová

tel.: 605 444 445
e-mail:
mssvemyslice@svemyslice.eu

 
 
 
 
 

Platby 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 875,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2022/2023 s platností od 1.9.2022.

 

  • Školkovné – úplata 875,- Kč/měsíc - na účet MŠ, číslo účtu 115-8863770277/0100. 

      Variabilní symbol pro školné je každému dítěti přidělen ředitelkou při nástupu do            MŠ.

  • Stravné - na účet Školní jídelny při MŠ Zeleneč, číslo účtu: 43-999400287/0100.

    • 920,- Kč/měsíc - pro děti 3-6 let, celodenní stravování

    • 1.000,- Kč/měsíc - pro děti nad 6 let, celodenní stravování

      Variabilní symbol pro stravné je každému dítěti přidělen Jídelnou při nástupu do MŠ. 

  • Kulturní akce – 1.800 Kč/rok   (na účet č. nebo pokladna ve třídě MŠ)

 

Číslo bankovního účtu:

115-8863770277/0100 - školkovné

43-999400287/0100 - stravné

123-2470850287/0100 – kulturní akce

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce

Dětem, které chodí do posledního ročníku mateřské školy, která je zřizována státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně. (školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a zákonný zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).